Kongens nei og Hedmarks militære historie

Et formidlingstilbud til skoleelever 2019

Hedmark er et fylke preget av militær tilstedeværelse i det daglige, med to av landets største militære leire plassert i Elverum og på Rena. Glomdalsmuseet har to utstillinger med militærhistorisk tematikk, «Fra sverd til stridsvogn», vår faste utstilling som handler om de siste 1000 års med forsvarshistorie, og «Kongens nei», som handler om aprildagene i 1940, da konge og regjering flyktet fra Oslo, og gjorde vårt distrikt til begivenhetenes sentrum i noen dramatiske dager. Det som skjedde har for alltid blitt en del av Norgeshistorien. Et besøk hos oss kan være et supplement til samfunnsfagsundervisningen. Ikke minst gir vi perspektiver som viser hvordan historien har formet dagens samfunn.

For 9.-10. trinn,

Omvisning i en av utstillingene «Fra sverd til stridsvogn» -  Hedmarks militære historie gjennom 1000 år eller «Kongens nei», ca 45 min. Kan bestilles gjennom hele året.

For 9.-10., videregående trinn,

Foredraget «Kongens nei» med Ola Mørkhagen, fagansvarlig på militærhistorie på Glomdalsmuseet. Powerpointforedrag med spennende vinkling på det som skjedde i aprildagene 1940, bilder og film.  Ca 75 min. Kan bestilles gjennom hele året.