Hopp til hovedinnhold

Glomdalsmuseets historie

Etableringen av Glomdalsmuseet som regionmuseum for Østerdalen og Solør har sitt utspring i tankegodset som var toneangivende for kulturlivet på slutten av 1800-tallet. Her finner en drivkraften for etableringen av de eldste friluftsmuseene i landet. Dette var en brytningstid med store sosiale og økonomiske endringer. Tradisjonelle bygninger og redskaper ble erstattet med nye som var bedre tilpasset tidens krav om økt effektivitet og avkastning. I forbindelse med utviklingen av planene for et felles museum for Østerdalen og Solør skrev avisen Østlandske Tidende i 1894 følgende: «Den gamle østerdalske byggemåte er i sin enkelhet så eiendommelig og typisk at det vil være stor skade skjedd om den sporløst skulle forsvinne uten å etterlate seg så mye som et minnesmerke».

·       1911  Åpning av friluftsmuseet

·       1925  Magnus Hamlander starter Glomdalsmuseets friluftsteater

·       1929  Finnetunet etableres

·       1939  Utstillingsbygget Steinbygningen ferdigstilles

·       1953  Håvard Skirbekk ansettes som museets første konservator

·       1953  Den sørsamiske boplassen etableres

·       1959  Danserestauranten åpnes

·       1972  Ny hovedbygning med kontorer og utstillingslokaler ferdigstilles

·       1993  Utstillingene Gammeldoktoren og Apoteket åpnes

·       1997  Arbeidet med romanifolket/taternes kultur og historie starter

·       2003  Flerkulturelt senter for Hedmark legges til Glomdalsmuseet

·       2005  Hovedbygning moderniseres og utvides

·       2006  Utstillingen Latjo drom åpnes

·       2010  Hedmark fylkesmuseum etableres

·       2011  Sandbeckstiftelsens virksomhet legges til Glomdalsmuseet

·       2011  Hedmark musikkarkiv etableres ved Glomdalsmuseet

Museum24:Portal - 2024.05.06
Grunnstilsett-versjon: 2