HATEFULLE YTRINGER

Denne utstillingen er resultatet av et samarbeid mellom Glomdalsmuseet og elever ved faget Kommunikasjon og kultur (KK1) ved Elverum videregående skole. HATEFULLE YTRINGER er en midlertidig del av utstillingen #hedmarking, og kan besøkes fram til høsten 2018

  • 1/1

Elevene har selv fått velge tema, innenfor rammen av utstillingen #hedmarking. De valgte temaet hatefulle ytringer. De har selv bestemt på hvilken måte de har jobbet med temaet og medium for det ferdige produktet. Museets ansatte har satt elevenes produkter sammen slik utstillingen nå står.

Det overordnede budskapet for utstillingen er at unge mennesker kan bidra til varig forandring når det gjelder å hindre hatytringer, hindre at grusomme hendelser som har funnet sted på grunn av menneskers hat skjer igjen. Elevene ønsker å utfordre våre tenkemåter, vår trang til å tenke i stereotypier. Det er viktig å være klar over og tenke over hva vi selv sier og gjør.


Les mer om utstillingen elevene tok utgangspunkt i her: