Hopp til hovedinnhold

Gammeldoktoren

Utstillingen ”Gammeldoktoren” er enestående i nordisk sammenheng. Det er den eneste utstilling som tar for seg distriktslegens, den allmennpraktiserende leges historie i perioden ca 1850 til 1950 i en bred og tidsriktig presentasjon. Utstillingen er beregnet på den vanlige museumsbesøkende, både fra Norge og fra utlandet. Den brukes flittig av skoleklasser,og den er særlig interessant for de som har tilknytning til faget. Tydelige plakater med norsk og engelsk tekst beskriver hver del av utstillingen. Audioguide (på norsk) kan leies i resepsjonen. Med denne fører distriktslegen Otto Mejlænder og hans ektefelle den besøkende gjennom utstillingen.

De medisinhistoriske utstillingene er plassert i den flotte Steinbygningen sentralt på Glomdalsmuseets område. Utstillingene går over to etasjer, og i begynner i første etasje med Apoteket, se egen omtale om denne.

Legepraksisen i andre etasje viser et komplett og funksjonsdyktig legekontor fra 1920-årene. I tillegg til skrivebord, undersøkelsesbenk og instrumenter, finner man en dispenseringsbenk til klargjøring av medikamenter og alt som legen brukte til egne laboratorieundersøkelser.

Rundt kontoret finner man tablåer fra gammeldoktorens virke, slik som sykebesøk hos skogsarbeideren, fødselshjelp, behandling av øye- og øre-/nese-/halslidelser, kirurgiske inngrep, tilsyn med sinnslidende, osv.

Utstillingen forteller også om forebyggende medisin og om de viktigste epidemiske sykdommene og innsatsen mot dem. Tuberkulosens historie i Hedmark er vist i et eget tablå. Utstillingen fører frem mot vår egen tid med røntgenundersøkelser, moderne diagnostikk og reservedelsmennesket. Det gis også et bilde av distriktslegens familieliv og sosiale engasjement.

For dem som har tilknytning til faget vil et besøk i bibliotekavdelingen være interessant. I en innredning inspirert av den gamle ”Anatomen” ved Universitetet i Oslo, finner man eldre lærebøker og tidsskrifter, håndskrevne forelesningsnotater fra 1800-tallet, medisinalberetninger og lignende, sammen med anatomiske preparater og et gammelt skjelett  til anatomistudium. Glomdalsmuseets sentrale bibliotek har dessuten en egen avdeling med eldre medisinsk litteratur. Museets magasin inneholder en omfattende samling gjenstander fra Gammeldoktorens virksomhet.

Advarsel: Noen besøkende synes denne utstillingen kan være litt skummel eller ekkel. Noen bilder kan vekke ubehag. Det kan også noe av det utstilte materialet gjøre. I utstillingen finnes blant annet et ekte skjelett og en halv hjerne som ligger på glass. For noen kan dette virke skremmende, men i sin sammenheng er de helt naturlige.

Utstillingen Gammeldoktoren er blitt til i et samarbeid mellom Hedmark legeforening og Glomdalsmuseet.  Forløperen var en jubileumsutstilling i anledning Den norske legeforenings 100-årsjubileum i 1986, der interesserte leger i Hedmark ønsket å dokumentere den gamle distriktslegens historie.Den åpnet først i 1993 og ble revidert flere ganger, senest i 2014.Utstillingen er delvis finansiert av Den norske legeforening.

Hedmark legeforening oppnevner medlemmene i utstillingsutvalget for Gammeldoktoren og bevilger driftsmidler til utvalget. Utvalget fungerer som et medisinsk-faglig råd for museet og samarbeider tett med dette.

Utstillingsutvalget 2017:

  • Erik Arnesen, leder og kontaktperson: eriarne@online.no eller 90 94 65 20 
  • Signy Mengshoel
  • Geir Erik Nilsen
  • Christen Ringnes
  • Kristen Olav Riddervold
  • Gunnar Fossaa (for Apoteket)

Vil du vite mer om medisinhistorie?