Kunstgalleriet -Elverum kommunes kunstsamling på nytt

Et utvalg verker fra Elverum kommunes kunstsamling. Utstillingen er demontert i 2016-17 for å gi plass til et par andre midlertidige utstillinger.