Hopp til hovedinnhold

Besøksadresse og veien hit

Glomdalsmuseet ligger på vestsiden av Glomma i Elverum.

Besøksadressen er Museumveien 15, 2406 Elverum.

 

  • Bilde av Glomdalsmuseet

    Glomdalsmuseet

    Vis vei

    Folkemuseum for Østerdalen og Solør. Våre samlinger av bygninger og gjenstander forteller om livene til menneskene som levde her før oss – og nå. Mangfoldet i befolkningen er et viktig fokus for oss, og museet har et spesielt ansvar for taternes/ romanifolkets historie i Norge.

Veien hit:


Med bil

Følg skilting langs hovedveiene inn til Elverum, avkjøring fra RV 25 og Vestsideveien på vestsiden av Glomma i Elverum.


Tog og buss

Til Elverum skysstasjon er mange muligheter for buss , eks. 2 timer fra Oslo med Elverumsekspressen, og flere tog daglig.


Til fots

Fra Elverum skysstasjon er det 10-min gange sørover langs Vestsidevienn, følg skilter til Glomdalsmuseet.

 Fra Elverum sentrum er det flere muligheter, se kart for alternative gangveier.

Fra Norsk Skogmuseum er det mulig å komme direkte over til Glomdalsmuseet via hengebru over Glomma.

  • Kart som viser museumsrunden som går gjennom Glomdalsmuseet og Skogmuseet.
    1/1
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2