Hopp til hovedinnhold

Ansatte ved Glomdalsmuseet

Ola Mørkhagen
Ola Mørkhagen
avdelingsdirektør

Fagområder: Militærhistorie

Kulturhistorisk seksjon

Emir Curt

Emir Curt fotografering, digitalisering og registrering

Leif Ingvar Ranøien

Leif Ingvar Ranøien arkivar

Mari Østhaug Møystad

Mari Østhaug Møystad konservator

Romanifolkets/taternes kultur og historie

Mariann Grønnerud

Mariann Grønnerud prosjektmedarbeider (permisjon)

Romanifolkets/taternes kultur og historie

Sigurd Solhaug Nielsen

Sigurd Solhaug Nielsen forskningskoordinator, Anno museum | førstekonservator NMF, Glomdalsmuseet

Seksjon for formidling

Laila Bækkevold

Laila Bækkevold leder, seksjon for publikum og formidling

Kristine Lundsbakken

Kristine Lundsbakken fagkonsulent, Sandbeck-ansvarlig

Sølvi Westvang Skirbekk

Sølvi Westvang Skirbekk fagkonsulent, utstilling og arrangement

Christine Furuberg

Christine Furuberg Fagkonsulent – flerkulturelt kunnskaps- og kompetansesenter

Seksjon for kafé , butikk og resepsjon

Kristin Jobraaten

Kristin Jobraaten

seksjonsleder besøkssentre Anno - Norsk Skogmuseum og Glomdalsmuseet

Norsk skogmuseum

Line Helen Troøyen

Line Helen Troøyen Publikumsvert

Marline Wulp Lerdal

Marline Wulp Lerdal Publikumsvert

Synnøve Hammersgård

Synnøve Hammersgård Publikumsvert

Anette Kirkelund

Anette Kirkelund Publikumsvert

Geir Fjeld

Geir Fjeld Publikumsvert

Seksjon for teknisk drift

Vidar Høistad

Vidar Høistad fagansvarlig

Knut Melby

Knut Melby fagansvarlig

Ingeborg Norsted

Ingeborg Norsted renholder

Bjørn Erik Hansen

Bjørn Erik Hansen håndverker

Tom André Haugen

Tom André Haugen snekker

Tommy Grav Hansen

Tommy Grav Hansen driftstekniker

Ivar Busterud Bjørnstad

Ivar Busterud Bjørnstad

driftssjef Anno Glomdalsmuseet og Anno Norsk Skogmuseum

Norsk skogmuseum

Henrik Josefsson

Henrik Josefsson antikvarisk håndverker