Hopp til hovedinnhold

Ansatte ved Glomdalsmuseet

Ola Mørkhagen
Ola Mørkhagen
avdelingsdirektør

Kulturhistorisk seksjon

Emir Curt

Emir Curt fotografering, digitalisering og registrering

Leif Ingvar Ranøien

Leif Ingvar Ranøien arkivar | Hedmark musikkarkiv

Mari Østhaug Møystad

Mari Østhaug Møystad konservator | romanifolkets/taternes kultur og historie

Sigurd Solhaug Nielsen

Sigurd Solhaug Nielsen forskningskoordinator, Anno museum | førstekonservator NMF, Glomdalsmuseet

Zara Vigardt

Zara Vigardt Fagkonsulent, romanifolkets/taternes kultur og historie

Lillan Støen

Lillan Støen Prosjektmedarbeider, romanifolkets/taternes kultur og historie

Seksjon for formidling

Laila Bækkevold

Laila Bækkevold leder, seksjon for formidling | museumslektor

Kristine Lundsbakken

Kristine Lundsbakken sanger, museumsformidler og musikkviter | formidler Sandbeck

Sølvi Westvang Skirbekk

Sølvi Westvang Skirbekk fagkonsulent, utstilling og arrangement | museolog

Christine Furuberg

Christine Furuberg fagkonsulent – flerkulturelt kunnskaps- og kompetansesenter

Thomas Øian Mårud

Thomas Øian Mårud fagkonsulent og formidler Sandbeck

Publikumsseksjonen

Kristin Jobraaten

Kristin Jobraaten

leder publikumsseksjonen Norsk skogmuseum, Glomdalsmuseet og Klevfos industrimuseum
Norsk skogmuseum

Line Helen Troøyen

Line Helen Troøyen publikumsvert

Synnøve Hammersgård

Synnøve Hammersgård publikumsvert

Geir Fjeld

Geir Fjeld publikumsvert

Anett Langdalen

Anett Langdalen publikumsvert

Seksjon for teknisk drift

Ivar Busterud Bjørnstad

Ivar Busterud Bjørnstad

driftssjef Anno Glomdalsmuseet og Anno Norsk Skogmuseum
Norsk skogmuseum

Vidar Høistad

Vidar Høistad fagansvarlig drift og vedlikehold

Bjørn Erik Hansen

Bjørn Erik Hansen håndverker

Tom André Haugen

Tom André Haugen snekker

Tommy Grav Hansen

Tommy Grav Hansen driftstekniker

Henrik Josefsson

Henrik Josefsson antikvarisk håndverker
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2