Rendalen

 • AnnoBL140605-04.jpg
  1/1

Rendalstunet består av ei vinterstue med barfrø, stabbur, to loft og badstue (tørkehus).

«Barfrøstue»er ei østerdalsstue med et tilbygg i to etasjer foran inngangen; bislaget har fått en andre etasje, som vanligvis tjente som klesloft. Denne barfrøstua er fra Bjønngarden, og er datert til 1792. Bygningstypen er særegen for Østerdalen, men gikk ut av bruk på 1800-tallet. Dette har trolig sammenheng med at sammenføyningen av et toetasjes «tårn» til huskroppen var teknisk ugunstig. Skjøten er svært utsatt for råte.

Stabburet har to etasjer og innvendig trapp. Plasseringen av trappa var antagelig av sikkerhetsmessige årsaker: at huset i sin helhet var gårdens matlager, og ikke skulle være lett tilgjengelig.

Loftet fra Høyeer fra like etter midten av 1700-tallet.

Loftet fra Vestre Hanestader fra samme periode.

Loftene har svalgang i begge etasjer som rommer enutvendig trapp. I begge hus er det klesloft og sengeloft i andre etasje, og matboder i første.

Badstuafra Hanestadstår utenfor tunet på grunn av brannfaren. Badstue er et hus for tørking av korn, malt og lin. Denne badstua har to tørkehjeller som hvilte på ruller som kunne trekkes ut i et åpent rom.

 • Barfrøstua fra Bjønngarden
  1/6
  Barfrøstua fra Bjønngarden
 • Stabbur fra Hanestad
  2/6
  Stabbur fra Hanestad
 • Loft fra Høye
  3/6
  Loft fra Høye
 • Loft fra Hanestad
  4/6
  Loft fra Hanestad
 • Badstue fra Hanestad
  5/6
  Badstue fra Hanestad
 • Barfrøstue vinter
  6/6
  Barfrøstua om vinteren