Romanifolket/taterne

Siden 1500-tallet har romanifolk/tatere vært en del av det norske samfunnet.

  • Kniver laget av tater/romanifolket