Husmannsplassen

Husmannsvesenet vokste fram på midten av 1600-tallet, og avtok med utvandringen til Amerika på 1800-tallet. Husmennene hadde avtale medbonden om leie av en plass der de kunne bo mot pliktarbeid på gården. Her hadde de gjerne husdyr og en jordvei til eget matauk. Etter at poteten ble innført i Norge, kunne husmennene avle mer mat selv. Leie måtte ofte betales i tillegg til pliktarbeid.

 • Husmannsstua fra Kvesetmoen, Hof i Åsnes.
  Husmannsstua fra Kvesetmoen, Hof i Åsnes.


Husmannsplassen på museet viser en liten plass i Solør omkring midten av 1800-tallet og består av stue, fjøs og løe, og stabbur.

Husmannsstuaer ei skredderstue fra Kvesetmoen i Hof i Åsnes. Her bodde skredderen Martin Halvorsen. Huset har et stuerom med en kove ved siden av, og en vedskåle bygd til.

Fjøset og løa er fra Langnebbapå Åsnes Finnskog. En slik sammenbygging av uthus fant man ofte på mindre bruk. Fjøset (mot vest) har to kubåser, firegeitebåser og en kalvebinge.

Stabburet fra Allmennholteti Våler er ei matbu fra ca 1800.

 • Skredderstua fra Kvesetmoen, Hof i Åsnes
  1/4
  Skredderstua fra Kvesetmoen, Hof i Åsnes
 • Fjøs fra Langnebba, Åsnes Finnskog
  2/4
  Fjøs fra Langnebba, Åsnes Finnskog
 • Løe fra Langnebba, Åsnes Finnskog
  3/4
  Løe fra Langnebba, Åsnes Finnskog
 • Matbu / stabbur fra Allmennholtet, Våler
  4/4
  Matbu / stabbur fra Allmennholtet, Våler