«Vandriane rakkrar -Taterne forteller»

Et foridlingsopplegg for 1.-4. trinn

Glomdalsmuseet har et nasjonalt ansvar for formidling av romanifolkets/taternes kultur og historie. Vi har en rekke ulike skoletilbud som har som mål å gi elever og lærere økt kunnskap om denne nasjonale minoriteten. Vi legger også vekt på at romanifolket/taterne har en naturlig plass i norsk kulturhistorie og at de lenge har vært en del av det flerkulturelle Norge.

For 1.-4.trinn:

I formidlingsopplegget «Vandriane rakkrar-Taterne forteller» kommer vi til skolene og forteller om taternes kultur og historie.  Mariann Grønnerud og Anna Gustavsen, som selv er av taterslekt, har laget boka sammen med Rolf Theil, professor på Universitetet i Oslo. Boka er basert på historien fra fem tatere, som forteller om barndommen og oppveksten sin. Vi leser fra boka, har med ulike gjenstander som elevene lærer taternes navn på. Kanskje kan de allerede noen ord på romani uten å være klar over det? Vi forteller om språket og lærer bort noen kjente tatersanger. Varighet: ca 45-60 min

Når: Kan bookes når som helst, men i god tid.

  • 1/1