Hverdagsfortellinger

Seks ungdommer fra forskjellige verdensdeler fikk utlevert fem engangskameraer hver. I løpet av tre måneder dokumenterte de sin egen hverdag.

I løpet av høsten 2004 og vinteren 2005 fikk seks ungdommer fra forskjellige verdensdeler utlevert engangskameraer for å dokumentere sin egen hverdag. Bildene ble til denne utstillingen.

Ungdommene hadde ulik status i Norge. Noen hadde oppholdstillatelse, noen hadde ikke. Noen hadde store familier, andre var enslige. Fototeknisk holder utstillingen et høyt nivå og vi går tett på hver enkelt av deltagerne. De gir av seg selv og forteller om sorger og gleder i hverdagen. Utstillingen har fått mye medieoppmerksomhet og er en unik dokumentasjon av unge innvandreres hverdag i Norge.
Fotoprosjektet er støttet med midler fra Den kulturelle skolesekken/Hedmark Fylkeskommune. Prosjektet er blitt til i et samarbeid mellom Flerkulturelt Kunnskaps- og kompetansesenter (Glomdalsmuseet), Kunstbanken, Hedmark Kunstsenter og fotograf Arnfinn Johnsen.

Utstillingen er nå tilgjengelig som vandreutstilling:

  • 50 bilder på 30×40 cm, samt seks tekstplater og brosjyrer.
  • Utstillingen krever en del veggplass, men kan justeres etter lokale forhold.
  • Egner seg blant annet for museer og bibliotek.
  • Produksjonsår: 2005
  • Pris: Kr 5000,-