Fotspor Somalia-Norge

Utstillingen har fokus på somaliere i Hedmark, hvordan de har opplevd overgangen fra Somalia til Norge/Hedmark og den første tida her i landet. Den presenterer elementer fra somalisk kulturarv og setter samtidig fokus på migrasjon.

Somaliere er en av de største innvandrergruppene i Hedmark. De er en forholdsvis nyankommet gruppe, og flere etterspør kunnskap om somaliere og somalisk kultur.  «Fotspor Somalia-Norge» er blitt til som en del av et dokumentasjonsprosjekt der intervjuer blant somaliere i Hedmark har stått sentralt. Resultatet er en utstilling som forteller noe om hvordan det har vært å være de første somalierne som bosatte seg i Hedmark.

 

Utstillingen er et større samarbeidsprosjekt mellom somaliske ressurspersoner, Hedmark fylkeskommune, Norsk Kulturråd og Flerkulturelt senter/Glomdalsmuseet.

Fotspor er tilgjengelig som vandreutstilling i to varianter:

Versjon 1:

  • Seks formbare lettvegger med ulike tema, veggene kan brukes flate eller formes til kuber. I tillegg følger det med 10 hefter med norsk og somalisk tekst om utstillingen.
  • Utstillingen krever minimum 20 m2. Egner seg blant annet for museer, bibliotek og kulturhus.
  • Produksjonsår: 2008
  • Pris: Kr 8000,


Versjon 2:

  • Fem bilde- og informasjonsrike bannere, samt 10 hefter med norsk og somalisk tekst om utstillingen.
  • Utstillingen krever lite plass. Egner seg blant annet for bibliotek og klasserom.
  • Produksjonsår: 2008
  • Pris: Kr 3000,-