Utleie av lokaler og tun

Vi tilbyr grupper og bedrifter leie av moderne lokaler til møter, kurs og konferanser.

Det er også mulig å leie tun i friluftsmuseet til vielser og fotografering.