Spesialomvisning i utstillingene Apoteket og Gammeldoktoren

15. september kl. 13.00
v/Gunnar Fossaa og Kristen Riddervold.