Sommer og ferieopplevelser 2019

I hele juli har vi i tillegg vårt faste tilbud som utstillinger, omvisninger og større arrangementer vil vi i sommer ha et tilbud som er særlig tilrettelagt for barnefamilier i sommer- og feriemodus.

Hils på dyrene vi har ute på området. Røkteren vil fortelle om dyra og tradisjoner knyttet til husdyrhold.

Det vil også være  rebus og "gamle leker" alle dager i juli. 

14. juli er det Dyras dag som er er større arrangement, men alle de andre helgene vil det også aktiviteter på programmet.

Program for de enkelte helgene kommer så snart det er klart.Med forbehold om endringer. Eventuelle endringer vil publiseres her.