Rollespillet Latjo drom

Et formidlingstilbud til 4.-7. trinn i mai og juni 2019

Siden 1997 har Glomdalsmuseet hatt et særskilt ansvar for dokumentasjon av romanifolkets/taternes kultur og historie. En av bærebjelkene i dette arbeidet er tanken om "ikke noe om oss uten oss", det vil si at romanifolket/taterne selv skal være med i dette arbeidet. Rollespillet Vandri er utviklet i samarbeid med to av interesseorganisasjonene til romanifolket/taterne.

For 4.-7.trinn:

I rollespillet Latjo drom legges det vekt på aktiv læring gjennom rollespill. Både elever og lærere får oppleve hvordan familier av reisende slekt levde på 1950-tallet. Barn og voksne får roller og de deles inn i familier. Alle får nye klær og en ny identitet. Elevene lærer blant annet litt om språket, om musikk og om handel og håndverk. Samtidig opplever de også diskrimineringen taternes kunne bli utsatt for.

Før klassen kommer til museet får læreren et møte med formidlerne fra Glomdalsmuseet. Det legges også opp til etterarbeid. Varighet: fra ca. 9:30 - 13:00.  25 elever om gangen.


 • Å slå opp telt er en øvelse i samarbeid!
  Å slå opp telt er en øvelse i samarbeid!
 • Hvordan blir taterne tatt imot av bondekona når de knakker på for å selge varene sine?
  Hvordan blir taterne tatt imot av bondekona når de knakker på for å selge varene sine?
 • De nye elevene stiller opp utenfor skolebygningen.
  De nye elevene stiller opp utenfor skolebygningen.
 • Læreren er ikke spesielt grei.
  Læreren er ikke spesielt grei.