Rollespillet Latjo drom

Siden 1997 har Glomdalsmuseet hatt et særskilt ansvar for dokumentasjon av romanifolkets/taternes kultur og historie. En av bærebjelkene i dette arbeidet er tanken om "ikke noe om oss uten oss", det vil si at romanifolket/taterne selv skal være med i dette arbeidet. Rollespillet Vandri er utviklet i samarbeid med to av interesseorganisasjonene til romanifolket/taterne.

 • DSC02841.JPG
  1/1

Rollespillet

I rollespillet får elevene ny identitet og en stor familie. Familiegruppene har ulike oppgaver, knyttet til den tradisjonelle livsstilen til romanifolket/taterne for 50-60 år siden. Overgangen skjer ved hjelp av kostymer og en presentasjonsrunde, hvor alle aktørene er til stede. Deretter drar elevene av sted som et stort taterfølge, og slår leir. Leirplassen er sentrum for det som videre skjer, og alt er ikke like lett. Telt skal reises, mat skal lages på bål, og hva synes egentlig bygdefolket om de som har slått seg ned i bygda?

Etter selve spillet samles alle til samtale om hva som skjedde og hvordan man opplevde dagen.

Hvorfor rollespill?

Formen rollespill krever mer av den enkelte enn å bare være tilstede som observatør. Tilbakemeldingen fra de som deltar er at de lærer mer, fordi de i større grad blir følelsesmessig engasjert. De opplever urettferdigheten på kroppen, og reagerer med ekte følelser. Samtidig skjer det hele i kontrollerte former. 

Det er ekte problemstillinger fra romanifolkets/taternes historie som er utgangspunktet for rollespillet, men i det større bildet handler det om menneskeverd, hvordan vi skal være mot hverandre og aksept for at vi er forskjellige. Rollespillet kan også være positivt for klassemiljøet.

Praktisk informasjon

Rollespillet varer ca 4 timer, vanligvis fra  kl 09.30 - 13.30. Det bør settes av noe tid på skolen til forberedelse (gi elevene litt forkunnskaper om taterne) og etterarbeid.

Antall: Passer best for ca 20 elever, men kan tilpasses inntil 30.

Ta kontakt ved interesse.

 • Å slå opp telt er en øvelse i samarbeid!
  1/4
  Å slå opp telt er en øvelse i samarbeid!
 • Hvordan blir taterne tatt imot av bondekona når de knakker på for å selge varene sine?
  2/4
  Hvordan blir taterne tatt imot av bondekona når de knakker på for å selge varene sine?
 • De nye elevene stiller opp utenfor skolebygningen.
  3/4
  De nye elevene stiller opp utenfor skolebygningen.
 • Læreren er ikke spesielt grei.
  4/4
  Læreren er ikke spesielt grei.