Hopp til hovedinnhold

Om Nystu Trønnes

Velkommen til Stor-Elvdal museum, Nystu Trønnes. Nystu Trønnes ble utskilt fra Gammelstu Trønnes på slutten av 1500-tallet og den eldste bygningen på tunet i dag er fra 1700-tallet. Gården var i slektseie fram til 1897, da kommunen kjøpte gården og anla landets første kommunale aldershjem. 

Hovedbygningen, kalt rødbygningen, er påbygd i flere omganger og har i alt 14 rom. Budelen er fra 1700-tallet, mens midtdelen er fra 1800. Hjørnekassene  er rutemalt i to farger, noe som er svært sjeldent på Østlandet.  

Sommerstua består av to tømmerhus, bygd sammen med et mellomskur. Delen til sør er ei østerdalsstue som har vært malt med dekormaling på tak og vegger. Malingen er i dag svært avslitt etter at stua har fungert som vaskerom i 70 år. 

Bilde av pensjonærboligen, kalt kvitbygningen. Den er gårdens nyeste hovedbygning, bygd mellom 1800 og 1850. Den ble i 1898 bygd om til aldershjem, og i den forbindelse ble romdelingen endret. Opprinnelig inneholdt nok bygningen både festsal og finstuer.

Pensjonærboligen, kalt kvitbygningen,  er gårdens nyeste hovedbygning, bygd mellom 1800 og 1850. Den ble i 1898 bygd om til aldershjem, og i den forbindelse ble romdelingen endret. Opprinnelig inneholdt nok bygningen både festsal og finstuer.