(Foto/Photo)

Nystu Trønnes

Velkommen til Stor-Elvdal museum, Nystu Trønnes. Nystu Trønnes ble utskilt fra Gammelstu Trønnes på slutten av 1500-tallet og den eldste bygningen på tunet i dag er fra 1700-tallet. Gården var i slektseie fram til 1897, da kommunen kjøpte gården og anla landets første kommunale aldershjem. 

Foto: Ali Suliman (Foto/Photo)

Rødbygningen

Hovedbygningen, kalt rødbygningen, er påbygd i flere omganger og har i alt 14 rom. Budelen er fra 1700-tallet, mens midtdelen er fra 1800. Hjørnekassene  er rutemalt i to farger, noe som er svært sjeldent på Østlandet.  

 (Foto/Photo)

Sommerstua

Sommerstua består av to tømmerhus, bygd sammen med et mellomskur. Delen til sør er ei østerdalsstue som har vært malt med dekormaling på tak og vegger. Malingen er i dag svært avslitt etter at stua har fungert som vaskerom i 70 år. 

 (Foto/Photo)

Kvitbygningen

Pensjonærboligen, kalt kvitbygningen,  er gårdens nyeste hovedbygning, bygd mellom 1800 og 1850. Den ble i 1898 bygd om til aldershjem, og i den forbindelse ble romdelingen endret. Opprinnelig inneholdt nok bygningen både festsal og finstuer. 

Foto: Ali Suliman (Foto/Photo)

Kvitbygningen