Mart’n

Et formidlingstilbud i uke 9 og 10

Dette markedet har en lang historie. Det oppstod i en annen tid, med andre utfordringer enn i dag, og har kanskje forandret seg i takt med samfunnet ellers? I forkant av mart’n kan det være fint å gi elevene en liten innsikt i hvorfor vi har et slikt arrangement i byen.


For 1.-7.trinn:

Vi kommer til skolen og forteller om mart’n i gamle dager: hva er grunnen til at vi har mart’n, hvilke varer kunne man finne, hvem kom hit og hva skjedde egentlig under mart’n? Vi har med oss noen gjenstander, litt å lukte og smake på og bilder. Det vi trenger er et rom med muligheter for å vise bilder på skjerm.