Kurs om muntlig historie

Fredag 12 oktober, kl. 09:00 – 16:00

Om muntlige kilder – intervjuopptak, dokumentasjon, bevaring og bruk. Dagskurs – med anledning til å delta i praktisk intervjuarbeid på dag to. Kurset passer både for profesjonelle og frivillige med interesse for historie.

Glomdalsmuseet er opptatt av å samle inn historier og minner som handler om romanifolket/taterne. Vi er derfor interessert i deltagere som selv er av reisende slekt eller andre som har lyst til å fortelle historier om møter mellom reisende og fastboende. Vi er særlig interessert i historier som handler om steder der romanifolket/taterne slo seg ned. Vi ønsker også å samle inn livsløpshistorier.   

Andre deltagere på kurset kan være historielagsmedlemmer og museumsansatte. Blant annet ansatte fra andre avdelinger av Anno museum som har lyst til å samle inn romanifolkets/taternes historie i deres lokalsamfunn.

Selve kurset går på Glomdalsmuseet i Elverum fredag 12/10 fra kl. 09:00 – 16:00.


Lørdag 13/10 fra klokken 10.00 til 16.00 vil vi arbeide praktisk med intervjuopptak, og kursdeltakerne er også velkomne til å være med på det. Da har vi muligheten til å bruke Petershagen, som er en av husene på Glomdalsmuseets friluftsmuseum. 

Kurset er en del av prosjektet "Krafttak for muntlig historie" (http://krafttak.memoar.no). Bakgrunnen er den sterkt økende interessen for å samle inn, dokumentere, arkivere og ikke minst bruke muntlige kilder både i muséer og i det frivillige historiearbeidet.

Hovedansvarlig for prosjektet er Memoar- norsk organisasjon for muntlig historie. Medarrangører er - Anno Glomdalsmuseet – og Norsk etnologisk gransking, Landslaget for lokalhistorie og Folkeminnesamlinga. Foreleserne på kurset blir Bjørn Enes fra Memoar og Audun Kjus fra NEG.

Intervjuopptak gjøres lørdag 13.12. Vi vil også se om noen intervjuer kan gjøres etter klokken 16.00 fredag.  Både deltakere og andre er velkomne til å foreslå intervjuobjekt. Send gjerne tips eller forslag til post@memoar.no

Kursavgifta på 300 kr. inkluderer lunsj. Deltakere som melder seg inn i Memoar, norsk organisasjon for muntlig historie, får kurset gratis. Innmelding her

Forslag til intervjuopptak?

Dersom du har forslag til person(er) som kan intervjues under det praktiske intervjuarbeidet, så vil vi gjerne at du sender noen ord om det til post@memoar.no

Det kan være mulig med en opptakssekvens i Elverum om kvelden fredag 12. okt. Vi har også hele lørdag 13. okt. til disposisjon. Det er også mulig å flytte opptakene til andre steder i nærheten dersom det passer bedre for de som skal intervjues. 


Program:

09:00    Velkomst - presentasjonsrunde 

09:30    Om lokale intervjuinnsamlinger v/ repr. for Anno Museum. 

10:15    Pause 

10:30    Intervjusituasjonen – hvordan får vi til verdifull muntlig kildemateriale (Bjørn Enes og Audun Kjus).  Om etikk og teknikk - og magien i den gode samtalen,

11:30    Lunsj

12:00    Etterarbeidet – hvordan effektivisererer vi dokumentasjonsarbeidet?  Om innholdslogging og emneordlister 

12:45    Pause

13:00    Arkivering – hvordan sikrer vi at opptakene ikke går tapt? Om lokal arkivstrategi, Memoars arkivstrategi, Minner.no - og visjonen om et norsk emnemottak  

13:45    Pause 

14:00    Minner.no - demonstrasjon av opplasting, 

14:45    Pause 

15:00    Minneteori og drøfting av verdi og særtrekk ved muntlige kildemateriale. Videre arbeid med lokalt prosjekt - Presentasjon på Memoarkonferansen 1919? 

16:00    Slutt. 


Dag 2:

Lørdag13. okt. vil det gjøres intervjuopptak i samarbeid mellom folk fra Anno Museum, representanter fra romanifolket/taterne og historielag i regionen, Norsk etnologisk gransking og Memoar m.fl.. Interesserte kursdeltakere kan bli med på dette arbeidet, som observatører, med-intervjuere eller intervjuere.  Forutsetningen er at de som skal intervjues sier ja til å ha tilhører.  Detaljer om hvordan dag 2 blir vil bli publisert under Lokale prosjekt/Hedmark etter hvert som de blir klare. 

Lunsj  dag 2 vil ikke være inkludert - ta med matpakke!

Påmelding:

  • Påmelding gjennom TicketCo: https://memoar.ticketco.events/no/nb/e/kurs__minnesamling_med_video_i_hedm eller til Glomdalsmuseets vestibyle. 
  • Alle interesserte er velkomne til å ta del i kurset. 
  • Kursavgift: 300,- kroner. 
  • (Medlemmer av Memoar får delta gratis. Medlemskap i Memoar kostar kr. 300,-/år)
  • Vi har 10 gratisbilletter som deles ut etter «førstemann til mølla prinsippet» ut fra gitte kriterier. Museets arbeidsgruppe for Latjo drom vil også få mulighet til å delta gratis. 

Vel møtt!