Kurstilbud i februar 2018

I forbindelse med Glomdalsmuseets faglige satsing på romanifolkets/taternes kultur og historie inviterer vi til tre ulike kurs i februar. Kursene gir mulighet til å lære nye formidlingsverktøy som kan brukes for å formidle og forstå ulike fortellinger og virkeligheter. Bruken av erfaringsnær kunnskap vil være i fokus. Dette handler om hvordan personlige erfaringer og opplevelser kan brukes i formidlingsarbeid.

Alle kursene holdes på Glomdalsmuseet i Elverum. Kursene er gratis og det vil bli servert lunsj. Det vil kunne gis støtte til transport for de som har spesielt behov for det. Når det gjelder kurs 3 om identitet og bruk av film vil det tilbys gratis overnatting.

Kurs:

Påmelding

glomdalsmuseet@annomuseum.no  

Merk mailen med workshop 1, 2 eller 3 og dato. Meld også ifra om behov for dekning av transport og ønske om overnatting (overnatting gjelder kun kurs 3). Eventuelt dekking av reise og overnatting må meldes fra om før kurset starter. Spesielle behov mht mat meldes også ved påmelding.