Kurstilbud i februar 2018

I forbindelse med Glomdalsmuseets faglige satsing på romanifolkets/taternes kultur og historie inviterer vi til tre ulike kurs i februar. Kursene gir mulighet til å lære nye formidlingsverktøy som kan brukes for å formidle og forstå ulike fortellinger og virkeligheter. Bruken av erfaringsnær kunnskap vil være i fokus. Dette handler om hvordan personlige erfaringer og opplevelser kan brukes i formidlingsarbeid.

Alle kursene holdes på Glomdalsmuseet i Elverum. Kursene er gratis og det vil bli servert lunsj. Det vil kunne gis støtte til transport for de som har spesielt behov for det. Når det gjelder kurs 3 om identitet og bruk av film vil det tilbys gratis overnatting.

Kurs: