Internasjonal uke 2015

Under Internasjonale uke samarbeidet Glomdalsmuseet med Elverum læringssenter om skoleformidling rettet mot mellomtrinnet.

  •  (Foto/Photo)

Elevene ved Elverum læringssenter leder aktiviteret på forskjellige stasjoner. Aktivitetene er hentet fra deres hjemland. Det ble i 2015 lagt opp til 6 forskjellige stasjoner som skoleelevene kunne delta på. Det var latinsk dans, origami/hårfletting, trommekurs, drageverksted og til slutt;formidling om Somalia. 

Mandag og tirsdag i uke 43 ble avsatt til skoleformidlingen, og 111 elever deltok på formidlingen fordelt på de to dagene. Vi fikk gode tilbakemeldinger av lærere og elever som deltok på skoleformidlingen, og vi håper vi får til å gjennomføre et lignende opplegg under Internasjonal uke i 2016.

  •  (Foto/Photo)
    1/1