Husdyra våre

Et formidlingstilbud til skoleelever juni – august 2020.

Når sommersesongen starter på Glomdalsmuseet, er dyra på plass. Kuer, griser, sauer, høner og kaniner av gamle husdyrraser flytter inn i bur og binger, og er levende historie sommeren igjennom


For barnehager og småtrinnet 1.-4.kl

Vår røkter forteller om dyra og lar barna få møte dem ved fjøset. Hva liker dyra å spise og gjøre, hvorfor har vi husdyr og hva får vi fra dem? Mange spennende ting å snakke om, men for de aller minste er kanskje det mest spennende selve møtet. Tilbudet avhenger av at dyra er her.