Frigjøringen 1945

8. mai 1945. Norge er fritt! 75 år etter kjenner Norge igjen på en gryende frihet. Ikke fra krig som i -45, men fra den største nedstengingen av det norske samfunnet siden nettopp krigen. I 8 uker har korona styrt levene våre, tatt fra oss friheten til å gjøre det vi vil. Endelig åpnes landet gradvis opp igjen.

På Digitalt museum finner vi 75 år gamle bilder som viser mennesker som samles og feirer, for første gang på lenge. Gjør et dykk i Glomdalsmuseets fotoarkiv.

Arkivet etter Erling Syringen

Arkivet etter fotograf Erling Syringen (f. 26. 01. 1907 – d. 01. 11. 1983) omfatter glassplatenegativer, plastnegativer og papirpositiver og kom til Glomdalsmuseet tidlig på 1980-tallet. Fotoarkivet vitner om en fotograf med høyt aktivitetsnivå og bred interessesfære. Erling Syringens kameralinser fanget opp det meste som var av små og store begivenheter i Elverum. Fotoarkivet etter Erling Syringen utgjør den mest omfattende fotografiske dokumentasjonen vi har av Elverum i tidsrommet fra ca. 1930 til ca. 1970. Store deler av arkivet er digitalisert, men arbeidet pågår fortsatt.