Formidling av nyere minoriteters kulturer

Er du på et arrangement eller undervisningsopplegg ved Glomdalsmuseet vil du ofte se og lære om nyere minoriteters kulturer. I samarbeid med elever og lærere ved Elverum læringssenter, medlemmer av organisasjoner og enkeltpersoner formidler vi ulike sang-, dans-, håndverk- og mattradisjoner fra mange land.