Russiske påsketradisjoner

Foredrag ved Caroline Serck-Hanssen 7. april kl 13

I forbindelse med utstillingen Påsketradisjoner har vi invitert Caroline Serck-Hanssen til å holde et foredrag om Russiske påsketradisjoner. Serck-Hanssen er forfatter, kulturformidler og kunsthistoriker ph.d. Hun har også vært kulturattaché ved den norske ambassaden i Moskva og blant dennes spesialfelt inngår norsk-russiske forbindelser og den ortodokse kirke. 


Velkommen til en spennende og lærerik søndag!