Kulturminnedagen 2020 på Glomdalsmuseet – seterflytting, restaurering og bevaring

Søndag 13. september kl. 11-15

Glomdalsmuseet inviterer til seterbesøk i anledning kulturminnedagen 2020.

På Glomdalsmuseet bygges det nye fellesmagasinet til Anno museum, for å sikre bærekraftig bevaring av gjenstandssamlingene. To av seteranleggene i friluftsmuseet flyttes for å gi plass til det nye bygget. Fem gamle seterhus blir da restaurert. Istandsettingen av seterhusene blir utført av Henrik Josefsson, antikvarisk håndverker. Josefsson forteller om restaureringsarbeidet fra kl. 11 i setergrenda. 

Fra kl. 12 blir det anledning til å se og prøve hvordan man kløyver en stokk til bruk i bygningsrestaurering.

Grasbergsetra er åpen for besøk fra 12-15. Her blir det info om setra og gjenstander, samt mulighet for å kjøpe tjukksnipp, kaffe og saft.


Vanlige billettpriser og årskort gjelder.

  • 1/1