Barnas museum

Å være barn på Glomdalsmuseet er et besøk i en verden full av spennende opplevelser. Her forsvinner grensene mellom fortid og nåtid, og lek og læring er to sider av samme sak.

  • Stor og tøff til tross, det smaker med litt nyplukket gras. (Foto/Photo)
    1/1
    Stor og tøff til tross, det smaker med litt nyplukket gras.