Stor-Elvdal

  • Stor-Elvdalstunet panorama
    Stor-Elvdalstunet i januarkulde. Fra venstre Staistua, Koppangsloftet, Hovdebygningen, stabbur fra Koppang og Messelt.

Stor-Elvdalstunet består av ei østerdalsstue, høystue, to stabbur og et loft.

Staistua (1801) var vinterstua på Velthammaren, Stai, og er ei forlenget østerdalsstue. Den ble bygd som en utvidet utgave av østerdalsstuene med dagligstue og kammers i tillegg til det store stuerommet. Det som tilsvarer kovepartiet ved siden av stuerommet, er her blitt til kjøkken. Dette huset er altså en mer moderneutgave av østerdalsstua. I 1914 ble det flyttet for å være med  på jubileumsutstillingen i Oslo.

Hovdebygningen(datert til 1732) har to etasjer med utvendig trapp og svalgang. I sidesvalen er det do i andreetasjen og hundehus under. Huset har trolig vært gjestehus (høystue), opprinnelig med boder i underetasjen, og senere kårbygning, bryggerhus, verksted og drengestue.

Koppangloftet (datert til 1774) et midtgangsloft, dvs med rom på hver side av en gang i midten. Slike loft kunne romme en kombinasjon av beboelsesrom og lagerrom. I dette loftet var dert primært lager.

Stabburene fra Koppang og Messelter trolig fra sent på 1600-tallet eller tidlig 1700-tallet. Det ene har årstallet 1633 risset inn, men det er usikkert om dette er byggeåret.