Spesialomvisning i utstillingen Gammeldoktoren

ved Erik Arnesen