Manuskripter

Væringsaasens samling inneholder over hundre manuskripter, de fleste fra 1700- og 1800-tallet. Mye er forelesningsnotater ført i pennen av norske, danske og svenske studenter. Noe er dikt- og visebøker. Her er også eldre håndskrifter og fragmenter av kjente verker fra fjern og nær.

 • To utkast til dikt av H.C. Andersen.
 • Islandsk håndskrift fra 1803. Studiosus juris FinnúrMagnússons avskrift av Eggert Ólafssons dikt Búnadar bálkur med dansk bearbeidelse. I tillegg flere dikt på originalspråket.
 • Fragment 1. Fragment fra «Missale Upsalense vetus» (Johann Snell 1484). Bladet er brukt til innbinding av «Dionysii Alex. Et Pomp. Melae Situs orbisdescriptio» (Henri Estienne 1577).
 • Fragment 2. Bokbind til «De arte Bene moriendi» - Om kunsten å dø (1495).Bokbindet er satt sammen av to liturgiske fragmenter – fra Missale ellermessebok, skrevet på 1200-tallet og Lectionarium med bibeltekster, antakeligfra 1350-1400-tallet.
 • «The study of wisdom» er et munkeskrift fra siste halvdel av 1100-tallet. Dette er det eldste håndskriftet i samlingen. Skriftet er ført i pennen av munkene Hugo av St. Victor (1096-1141), Richard av St. Victor (død 1173) og Bernard av Clairvaux (1090-1153) og er på hele 120 sider. Litteratur: L. Gjerløw: Atwelfth-century victorine or cistercian manuscript in the library of Elverum. I: Rvue Bénédictine, 1972, no 3-4.    A.M. Piazzoni: Il “De unionespiritus et corpis” di Ugo di San Vittore.I: Studi Medievali, 1980, 3.Serie, XXI, II.
 • Fragment 1
  1/3
  Fragment 1
 • Fragment 2
  2/3
  Fragment 2
 • Munkeskrift
  3/3
  Munkeskrift