Liv i stuene

Vårt eldste publikumsarrangement tilbyr små og store besøkende et levende møte med gamle dager, og nyere tids tradisjoner. Her kan dere oppleve musikk, dans, håndverk, husflid, smaksprøver på tradisjonsmat og ikke minst, møte tradisjonsbærere av mange slag i åpne hus og tun.

Årets tema for Liv i stuene er håndverksteknikker, den handlingsbårne og immaterielle kulturarven. Også med fokus på håndverk fra minoritetsgrupper.

  • Tater_Glenn_Frode_og_Mariann_tradarbeid.jpg

Program

Tidfestede aktiviteter

Kl. 12

Hovedbygg 2. etg

Åpning av«Lykke og Rigdom forpligter» - en utstilling om Helge Væringsåsen


Kl. 13

Solørtunet

Danseoppvisning ved Danselaget Rondo


Kl. 15.30

Friluftscenen (inne om det blir regn)

Minikonsert med taterviser


EKSTRA!

Etter Liv i stuene er det i år en konsert i Staistua på Stor-Elvdalstunet

som arrangeres i samarbeid med Volumfestivalen, Hamar kommune og Stange kommune.

kl. 18.00

Egne billetter


Aktiviteter hele dagen kl. 11-16

Inne i hovedbygg

Kafe, butikk og utstillinger

Plen ved hovedbygg

Knapper Alpakka med alpakkaer og produkter av alpakkaull

Plen ved Stræte skole

Gamle leker

Start hesteskyss

Stræte skole

Søm av hæltepper

Schrøderbutikken

Åpen butikk med bl.a. sukkertøy og is

Veikryss ved Steinbygning

Ridning

Steinbygning

Medisinhistorisk utstilling åpen med vertskap fra Legeforeningen

Militærhistorisk utstilling

Apotekerhagen

Smaksprøver og informasjon om plantene i apotekerhagen

Petershagen kro(kl. 12-16, middag fra kl. 13)

Åpen kro med matservering av god, hjemmelaget mat

Synvisstua

Laging av sopelimer og «heksekoster»

Laging av rismatter

og info om Synvisstua ved Amund Spangen

Elverumstunet

Taterne er her med leirplass, demo og salg av håndverk og andre aktiviteter

Slektsforskning ved SØSHL (Sør-Østerdal Slektshistorielag)

Baking av pyntebrød i steinovn med smaksprøver og salg

Kniplinger

Hopp i høyet

Brukskunstutsalg og kafè

Husdyr

Væringsåsenkoia

Åpen koie og informasjon om Helge Væringsåsen ved Elverum Historielag

Solørtunet

Aktiviteter og håndverk i hus og på tun ved Åsnes Teaterlag

Husflid for de yngre og «strikkekafe» med Elverum Husflidslag

Papirbretting/origami

Litt her og der i hus og på tun

Danseoppvisninger på tun ved Danselaget Rondo