Leketunet

Lekeplass med små kopier av noen bygninger på museet.

  • Leketun1.JPG

Her er det mulig å leke i små kopier av noen av bygningene vår. Det er også en en sklie ned fra låven og mulighet for å hoppe i høyet inne i låven.