Kongens nei, del to

8. mai åpnes del to av utstillingen Kongens nei. I denne delen fokuseres det på bombingen av Elverum og Hans Majestets flukt ut av landet. Velkommen!

Program for aktiviteter på Glomdalsmuseet:

  • Kl 13:00               Velkomst v/ ordfører Erik Hanstad
  • Kl 13:10               Tale v/ statsråd Monica Mæland, Nærings- og fiskeridepartementet
  • Kl 13:30               Tale v/ feltprest Elling Erichsen
  • Kl 13:40               Introduksjon til utstillingen Kongens nei v/ seksjonsleder Ola Mørkhagen
  • Kl 13:50               Offisiell åpning av utstillingen Kongens nei
  • Kl 14:00               Enkel servering og sosialt samvær
  • Kongens-nei_Plakat_web_redusert.jpg