Gammeldoktoren

Utstillingen ”Gammeldoktoren” er enestående i nordisksammenheng. Det er den eneste utstilling som tar for seg distriktslegens - den allmennpraktiserende leges historie i perioden ca 1850 til 1950 i en bred og tidsriktig presentasjon. Utstillingen er beregnet på den vanlige museumsbesøkende, både fra Norge og fra utlandet. Den brukes flittig av skoleklasser,og den er særlig interessant for de som har tilknytning til faget. Tydelige plakater med norsk og engelsk tekst beskriver hver del av utstillingen. Audioguide (på norsk) kan leies i resepsjonen. Med denne fører distriktslegen Otto Mejlænder og hans ektefelle den besøkende gjennom utstillingen.

De medisinhistoriske utstillingene er plassert i den flotte Steinbygningen sentralt på Glomdalsmuseets område. Utstillingene går over to etasjer, og i begynner i første etasje med Apoteket,som er en utstilling av Rena apotek fra 1902 og en omfattende drogesamling (tørkede medisinske planter og urter). Her er det dessuten et apoteklaboratorium fra Gjøvik apotek fra 1960-tallet som viser produksjon av piller, tabletter,miksturer og stikkpiller. Utenfor bygningen finner man Apotekerhagen med en mengde medisinske planter som hadde tilknytning til gammel apoteker- og legepraksis. Apotekerhagen er særlig flott i juni/juli.

Videre opp trappen kommer du til Gammeldoktoren. Sentrum i utstillingen er et komplett og funksjonsdyktig legekontor fra 1920-årene. I tillegg til undersøkelsesbenk, skrivebord og instrumenter finnes en dispenseringsbenk til klargjøring av medisiner og alt legen brukte til egne laboratorieundersøkelser. Rundt kontoret finner du tablåer fra ‘gammeldoktorens’ virke, slik som sykebesøk, fødselshjelp, behandling av øye- eller øre/nese/hals-lidelser, kirurgiske inngrep og psykiske lidelser. Utstillingen forteller også om forebyggende medisin og om de viktigste epidemiske sykdommene og innsatsen mot dem.

Tuberkulosens historie i Hedmark er vist i et eget tablå.Utstillingen fører frem mot vår egen tid med røntgenundersøkelser, moderne diagnostikk og reservedelsmennesket. Det gis også et bilde av distriktslegensfamilieliv og sosiale engasjement.

Gammeldoktoren er blitt til i et samarbeid mellom Hedmark legeforening og Glomdalsmuseet. Den åpnet først i 1993 og ble revidert i 2007. Økonomisk støtte er gitt fra Hedmark legeforening og Den norske legeforening.

Advarsel: Noen besøkende synes denne utstillingen kan være litt skummel eller ekkel. Noen bilder kan vekke ubehag. Det kan også noe av det utstilte materialet gjøre. I utstillingen finnes blant annet et ekte skjelett og en halv hjerne som ligger på glass. For noen kan dette virke skremmende, men i sin sammenheng er de helt naturlige.


Vil du vite mer om medisinhistorie?