Finnskogen

Finnskogen ble befolket av finske innvandrere på 1600-tallet. De brant granskog og dyrket rug i asken (svedjing), noe som ga gode avlinger. Dette gikk imidlertid hardt utover skogen, og skogfinnene måtte gå over til vanlig gårdsdrift og skogsarbeid.

Finnetunet

 • Finnetunet_2_-_Kopi.jpg

Finnetunet framstiller en mindre gard på 1800-tallet.

Røykstua er fra Østerby i Austmarka, Kongsvinger, og er bygd i1859. Røykstua har et stort ildsted oppmurt av stein og uten pipe.

Badstua er fra Kalneset, Grue. Badstua hadde et ildsted av steinuten fuger og uten pipe. Badstua kunne brukes både til dampbad og som tørkehus.

Riafra Revholtet i Grue var et tørke- og treskehus for rugen. Denne ria ble gjort om til høyløe da svedjingen avtok.

Buene fra Rundhaugenvar brukt som henholdsvis kjørelbu og melkebu.

Treskelåven fra Rundhaugener fra 1800-tallet og består av treskegolv med underlåve, høygolv og halmgolv.

Utekjelleren fra Rundhaugener en hvelvet kjeller bygd inn i jorda som ble brukt til potet og rotfrukter.

 • Røykstua fra Østerby, Austmarka
  1/8
  Røykstua fra Østerby, Austmarka
 • Treskelåve fra Rundhaugen
  2/8
  Treskelåve fra Rundhaugen
 • Rie på Finnetunet
  3/8
  Rie fra Revholtet, Grue
 • Badstue fra Kalneset, Grue
  4/8
  Badstue fra Kalneset, Grue
 • Buer på Finnetunet
  5/8
  Buer fra Rundhaugen.
 • Bu fra Rundhaugen, kjent som "Trollbua"
  6/8
  Bu fra Rundhaugen, kjent som "Trollbua"
 • Bu fra Rundhaugen.
  7/8
  Bu fra Rundhaugen.
 • Jordkjeller fra Rundhaugen
  8/8
  Jordkjeller fra Rundhaugen